annika-gustavsson-kat-banner

coronavirus (covid-19) åtgärder

Här finns information om vilka åtgärder vi vidtagit i butiken i och med pendemin.

max antal kunder

Verksamheter/personer som berörs
Verksamheten i butiken gällande kunder/besökare.

Avgränsning
Gäller butiken & smedja vid St:Hansgatan 26 i Visby där smittskyddsåtgärder och beslut/åtgärder har tagits 2021-01-11.

Syfte
Bidra och vidta åtgärder för att minska smittspridningen coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning.

Beräkningsmodell av maxantal kunder i butiken
Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus. Den tillgängliga butiksytan inomhus är den ytan där kunder och besökare vistas. 
Den tillgängliga ytan inomhus är den yta där kunder och besökare kan röra sig. Personalutrymmen och lagerutrymmen ingår med andra ord inte i den tillgängliga ytan. 

Beräkning av tillgänglig butiksyta
Tillgänglig butiksyta är ca 20 kvadratmeter, exklusive fasta möbler och inventarier.
Dividerat med 10 (Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan). 20 kvadratmeter /10 = 2 kunder. 

I denna butik gäller följande
I denna butik gäller maxantal på 2 besökare samtidigt. 

övriga smittskyddsåtgärder som vidtagits i butiken

Verksamheter/personer som berörs
Verksamheten i butiken & smedjan, inkluderande personal & kunder/besökare.

Avgränsning
Gäller butiken & smedja vid St:Hansgatan 26 i Visby där smittskyddsåtgärder och beslut/åtgärder har tagits 2021-01-11.

Syfte
Bidra och vidta åtgärder för att minska smittspridningen coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning.

Åtgärder
Butiken

 • Torkar av ytor varje dag som dörrhandtag, podier, kassadisken, kortmaskin och andra ytor som normalt vidrörs.
 • Erhåller handdesinfektion både utanför butiken, inne i butiken vid entrén samt vid kassan.
 • Satt upp plexiglas skiva vid kassadisken som skydd för både kunden & personalen.
 • Dekal  på golvet vid entrén som uppmanar att hålla avstånd.
 • Vi har begränsat öppettiderna för spontanbesök och erbjuder utökad tid för bokad privat visning.

Kundservice

 • Vi erbjuder handel på nätet
 • Vi erbjuder försändelse direkt till brevlådan förutom sitt uthämtningsställe.
 • Vi erbjuder Swish betalning & upphämtning av färdiginslaget paket utanför butiken.
 • Vi erbjuder videosamtal för distanshandel.

Personal

 • Varje anställd har sitt egna personliga skyddsutrustning (visir) för sin egen säkerhet. Visiret används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk. 
 • Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller handdesinfektion vid varje arbetsstation & personalutrymmena. Basala hygienrutiner

Du som kund

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har alla ett ansvar att agera på ett sätt som minskar risken för smittspridning.
Det innebär med andra ord att den enskilda kunden har ett ansvar att agera på ett sätt som inte medför en ökad risk för smittspridning i samhället.
Kunden har ett individuellt ansvar att hålla sig uppdaterad och efterleva de föreskrifter och all- männa råd som Folkhälsomyndigheten publicerar.
Du som kund ska:

 • Stanna hemma vid symptom av Covid-19
 • Använd handsprit om det finns tillgängligt i butikslokalen.
 • Besöka butiken ensam om det är möjligt.
 • Komma förberedd och planera dina inköp.
 • Besöka butiken och utlämningsställen på tider då färre kunder besöker butiken och utlämningen, samt
 • Hålla avstånd till andra människor i butiksmiljön.